Daňový poradce
Ing. Jitka Fecková


Účetnictví – daně

Níže uvedený ceník je pouze orientační, platí pro formu plateb na základě zaúčtované položky a také k hrubému výpočtu paušální ceny. Ceny se mohou měnit podle množství účetních případů a kvality dodaných podkladů v případě Vašeho zájmu Vám rádi sestavíme nabídku na základě Vašich požadavků.

oddíl „A“ – vedení daňové evidence
položka: obsah položky: cena v Kč: poznámka k ceně:
A1. převzetí daňové evidence 1000
A2. vedení – do 20 položek v peněžním deníku 1500 měsíční paušál
A3. nad 20 položek v peněžním deníku 15 položka
A4. roční účetní závěrka měsíční paušál
oddíl „B“ – vedení účetnictví
položka: obsah položky: cena v Kč: poznámka k ceně:
B1. převzetí účetnictví 2000
B2. do 50 položek v účetním deníku 2000 měsíční paušál
B3. od 50 do 100 položek v účetním deníku 15 položka
B4. nad 100 položek v účetním deníku 12 položka
B5. roční účetní závěrka měsíční paušál
oddíl „C“ – vedení mzdové agendy a zpracování mezd
položka: obsah položky: cena v Kč: poznámka k ceně:
C1. zpracování mzdy jednotlivce a personální agenda (mimo vystavování pracovních smluv) 200 jednotlivec
C2. příplatek za exekuce zaměstnance 100 jednotlivec
oddíl „D“ – služby daňového poradce
položka: obsah položky: cena v Kč: poznámka k ceně:
D1. konzultace v obvyklých případech 400 hodinový paušál
D2. konzultace ve složitých případech 800 hodinový paušál
D3. zastupování klienta před správcem daně 800 hodinový paušál
D4. silniční daň 500–1000 dle počtu aut
D5. daň z příjmu FO od 1500 dle složitosti DP
D6. daň z příjmu PO od 5000 dle složitosti DP
D7. daň z nemovitosti od 1000 dle složitosti DP
D8. daň z nabytí nemovitosti od 2000 dle složitosti DP
D9. daňové přiznání k DPH 500–3000 dle složitosti DP
D10. odklad přiznání právnické osoby 10000–30000 fyzické osoby od 5000
D11. statistické výkazy 500

Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Jako stálý zákazník využijte výhodných paušálů!


Jitka Fecková