Daňový poradce
Ing. Jitka Fecková


Účetnictví – daně

Odborné poradenství poskytuji na základě osvědčení vydaného Komorou daňových poradců ČR. Členství ve výše uvedené profesní komoře zavazuje k dalšímu odbornému vzdělávání. Samozřejmostí je průběžné sledování odborných publikací, periodik a internetových informačních zdrojů.

Za svou práci ručím a svou zodpovědnost garantuji v obchodní smlouvě. Jistotu odpovědnosti garantuji rovněž pojistnou smlouvou uzavřenou s renomovanou pojišťovnou.


Kniha finančního kontrolora říká:

„...není vhodné kontrolovat subjekt, který má daňového poradce, lze-li kontrolovat subjekt, který daňového poradce nemá...“

Komora daňových poradců ČR